BIP PAN Olsztyn

Dostawa wentylowanych szaf na odczynniki do nowej siedziby Zamawiającego - ZP-PN/D/2023/08/30-2
Wersja z: 2023-10-20 09:07:07. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PN/D/2023/08/30-2
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2023/S 203-633689
Nr identyfikacyjny postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-83ab2437-6f1d-11ee-9aa3-96d3b4440790

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83ab2437-6f1d-11ee-9aa3-96d3b4440790


You are here  : Home