BIP PAN Olsztyn

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie IV - ZP-PN/D/2022/08/29-2
Wersja z: 2022-12-19 08:26:06. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP/PN/D/2022/08/29-2
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2022/S 244-705793
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: e06d293a-2eea-43b8-b72d-95b3ebf26860

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06d293a-2eea-43b8-b72d-95b3ebf26860


You are here  : Home