BIP PAN Olsztyn

Dostawa odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2022/09/32_1
Wersja z: 2022-11-29 09:55:16. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP/PN/D/2022/09/32_1
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2022/S 230-662473
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: 6f1ada7f-ad62-4fea-9b05-78323f4c92ca

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f1ada7f-ad62-4fea-9b05-78323f4c92ca


You are here  : Home