BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych zestawów do analizatorów na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/04/5-5
Wersja z: 2021-11-17 15:14:40. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/04/5-5
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00272122/01
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: f9285775-58f7-4594-9a58-cba4e2c49c57

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9285775-58f7-4594-9a58-cba4e2c49c57


You are here  : Home