BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych IV - ZP-PNU/D/2016/05/81

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/05/81
Data ogłoszenia: 09.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.06.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 (23.06.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-05-09 12:30:50
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-05-09 14:31:06
Odsłon: 1193
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych IV - ZP-PNU/D/2016/05/81