BIP PAN Olsztyn

Dostawa termocyklera do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych - ZP-PNK/D/2016/01/23

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/01/23
Data ogłoszenia: 28.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (03.02.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.02.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-01-28 14:20:13
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-01-28 15:20:57
Odsłon: 1206
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa termocyklera do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych - ZP-PNK/D/2016/01/23