BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych pipet automatycznych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2015/06/105

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2015/06/105
Data ogłoszenia: 03.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.07.2015) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.07.2015) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (08.07.2015) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (08.07.2015) [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.07.2015) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (30.07.2015) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-07-03 11:58:24
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-07-03 13:58:51
Odsłon: 1352
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych pipet automatycznych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2015/06/105