BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/12

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/05/12
Data ogłoszenia: 02.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 6 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 6 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 7 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 7 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 8 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 8 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 9 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 9 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (13.07.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.07.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.07.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (13.07.2021) [PDF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja (13.07.2021) [PDF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (22.07.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (22.07.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 6 (06.08.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 5, 8 i 9 (06.08.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2, 3, 4 i 7 (25.08.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-07-02 10:40:12
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-07-02 12:42:11
Odsłon: 483
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/12