BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/10

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/05/10
Data ogłoszenia: 02.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (14.06.2021) [PDF] ;

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.06.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.06.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (14.06.2021) [PDF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja (14.06.2021) [PDF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (18.06.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (18.06.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (01.07.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 3 (01.07.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-06-02 12:26:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-06-02 14:29:01
Odsłon: 560
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/10