BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2021/03/2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2021/03/2
Data ogłoszenia: 09.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (27.04.2021) [PDF]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (27.04.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (10.05.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-04-09 11:14:06
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-04-09 13:15:59
Odsłon: 587
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2021/03/2