BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/62

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/12/62
Data ogłoszenia: 30.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 3 [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (15.01.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 3 (18.01.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (10.02.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-30 15:56:16
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-31 07:57:54
Odsłon: 657
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/62