BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie VI - ZP-PNK/D/2020/12/56

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/12/56
Data ogłoszenia: 15.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.12.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.12.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (05.01.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (05.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (05.01.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (05.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (05.01.2021) [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (07.01.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (07.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (07.01.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja 2 (07.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja 2 (07.01.2021) [RTF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (15.01.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 3 (26.01.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (26.01.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-15 10:58:15
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-15 11:59:01
Odsłon: 764
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie VI - ZP-PNK/D/2020/12/56