BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie V - ZP-PNK/D/2020/10/50-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/10/50-2
Data ogłoszenia: 09.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.12.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.12.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.12.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (17.12.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (17.12.2020) [RTF]

--

Informacja o unieważnieniu postępowania (28.12.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-09 11:29:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-09 12:30:51
Odsłon: 567
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie V - ZP-PNK/D/2020/10/50-2