BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/45

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/09/45
Data ogłoszenia: 22.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (30.09.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.10.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-09-22 08:56:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-22 10:56:49
Odsłon: 609
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/45