BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBiPRC w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/02/16

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/02/16
Data ogłoszenia: 27.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (09.03.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-02-27 12:00:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-02-27 13:01:06
Odsłon: 706
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBiPRC w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/02/16