BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/01/6

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/01/6
Data ogłoszenia: 30.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.02.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.02.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.02.2020) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (07.02.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (14.02.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (19.02.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-01-30 09:18:33
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-01-30 10:19:04
Odsłon: 783
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/01/6