BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/10/90

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/10/90
Data ogłoszenia: 29.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.11.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.11.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (07.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (07.11.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (07.11.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (07.11.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (14.11.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (20.12.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-10-29 14:27:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-29 15:28:08
Odsłon: 943
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/10/90