BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/83

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/09/83
Data ogłoszenia: 04.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (21.10.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-10-04 07:39:20
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-04 09:40:05
Odsłon: 805
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/83