BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/80

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/09/80
Data ogłoszenia: 25.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.09.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.09.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.09.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (30.09.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (30.09.2019) [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (30.09.2019) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (04.10.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.10.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-09-25 12:13:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-09-25 14:14:33
Odsłon: 1045
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/80