BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/63-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/07/63-2
Data ogłoszenia: 12.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.07.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.07.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.07.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (24.07.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (24.07.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (24.07.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (24.07.2019) [RTF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (06.08.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-07-12 07:48:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-12 09:49:33
Odsłon: 839
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/63-2