BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/03/37

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/03/37
Data ogłoszenia: 24.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.05.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.05.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.05.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (02.05.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (02.05.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (10.05.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (04.07.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-04-24 10:10:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-04-24 12:12:24
Odsłon: 986
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/03/37