BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/12/103

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/12/103
Data ogłoszenia: 18.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.12.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.12.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (04.01.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (04.01.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (08.01.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (08.01.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.01.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (10.01.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4 (10.01.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.01.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.01.2019) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (10.01.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (10.01.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (18.01.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-12-18 13:30:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-12-18 14:34:29
Odsłon: 1260
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/12/103