BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury i sprzętu do prowadzenia badań naukowych w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/11/99

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/11/99
Data ogłoszenia: 15.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Odpowiedź na zadane pytania przez Wykonawcę (22.11.2018) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (27.11.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 3 (27.11.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Części 1, 4 (07.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Części 2 (04.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-11-15 10:18:28
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-11-15 11:19:01
Odsłon: 1085
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury i sprzętu do prowadzenia badań naukowych w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/11/99