BIP PAN Olsztyn

Dostawa energii elektrycznej dla budynków IRZiBŻ PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz siedmiu miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2018/10/85

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2018/10/85
Data ogłoszenia: 16.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.11.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.11.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.11.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (26.11.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (26.11.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (26.11.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (26.11.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (26.11.2018) [RTF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - modyfikacja (26.11.2018) [PDF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (17.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-16 15:24:20
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-16 17:26:15
Odsłon: 1118
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa energii elektrycznej dla budynków IRZiBŻ PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz siedmiu miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2018/10/85