BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/07/66

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/07/66
Data ogłoszenia: 14.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.08.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (24.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (24.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (24.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (24.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (11.09.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 (07.11.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Częściach 2, 3, 4 (07.11.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-08-14 14:44:57
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-08-14 16:45:43
Odsłon: 969
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/07/66