BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/06/54

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2018/06/54
Data ogłoszenia: 19.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 7 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 7 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.08.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (17.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (17.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (17.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (17.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (17.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 - modyfikacja (17.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 - modyfikacja (17.08.2018) [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (11.09.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 3 (02.11.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Częściach 1, 2, 4, 6, 7 (09.11.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 5 (10.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-19 14:55:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-19 16:59:19
Odsłon: 1395
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/06/54