BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa słomy do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/05/44

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/05/44
Data ogłoszenia: 08.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.05.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.05.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (14.05.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (24.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-05-08 11:52:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-08 13:53:14
Odsłon: 911
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Sukcesywna dostawa słomy do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/05/44