BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/03/31

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/31
Data ogłoszenia: 21.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.03.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.03.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (29.03.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (29.03.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.03.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (29.03.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (29.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (29.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - Część 1 (29.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - Część 2 (29.03.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (29.03.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (29.03.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (29.03.2018) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (05.04.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-03-21 14:08:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-03-21 15:09:17
Odsłon: 943
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/03/31