BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury specjalistycznej do Zakładu Ochrony Bioróżnorodności - ZP-PNU/D/2017/08/65

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2017/08/65
Data ogłoszenia: 31.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 – JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) (XML)
Załącznik nr 2 – JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) (PDF)
WYPEŁNIJ JEDZ

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.11.2017) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.11.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.11.2017) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (30.11.2017) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 1 - modyfikacja (30.11.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Część 1 - modyfikacja (30.11.2017) [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (01.12.2017) [PDF]

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (18.12.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 (05.01.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-10-31 11:01:04
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-10-31 12:01:46
Odsłon: 1597
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury specjalistycznej do Zakładu Ochrony Bioróżnorodności - ZP-PNU/D/2017/08/65