BIP PAN Olsztyn

Dostawa maszyn rolniczych dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2017/07/54-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/07/54-2
Data ogłoszenia: 30.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (08.09.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-08-30 10:24:06
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-08-30 12:25:17
Odsłon: 1137
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa maszyn rolniczych dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2017/07/54-2