BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/07/56

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/07/56
Data ogłoszenia: 31.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 3 [RTF]

Załącznik nr 2 - Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [PDF]
Załącznik nr 2 - Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 6 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.08.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.08.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.08.2017) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 1 - modyfikacja (08.08.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 1 - modyfikacja (08.08.2017) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 2 - modyfikacja (08.08.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 2 - modyfikacja (08.08.2017) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 3 - modyfikacja (08.08.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do części nr 3 - modyfikacja (08.08.2017) [RTF]

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - modyfikacja (08.08.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (17.08.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.08.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-07-31 12:00:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-07-31 14:00:44
Odsłon: 1124
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/07/56