BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/05/46-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/05/46-2
Data ogłoszenia: 13.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.06.2017) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.06.2017) [PDF]

Formularz ofertowy - modyfikacja (21.06.2017) [PDF]
Formularz ofertowy - modyfikacja (21.06.2017) [RTF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.06.2017) [RTF]

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (27.06.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.07.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-13 08:09:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-13 10:10:06
Odsłon: 944
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/05/46-2