BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2017/04/29

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/04/29
Data ogłoszenia: 25.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (09.05.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.05.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-04-25 14:47:32
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-04-25 16:50:51
Odsłon: 1083
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2017/04/29