BIP PAN Olsztyn

Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową - ZP-PNU/D/2017/03/18

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2017/03/18
Data ogłoszenia: 22.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz oferty [PDF]
Formularz oferty [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Jednolity europejski dokument zamówienia (XML)
Jednolity europejski dokument zamówienia (PDF)
WYPEŁNIJ JEDZ

Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja (28.03.2017) (XML)
Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja (28.03.2017) (PDF)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (04.05.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-03-22 11:28:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-03-22 12:31:22
Odsłon: 1474
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową - ZP-PNU/D/2017/03/18