BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby LBM IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/3

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/01/3
Data ogłoszenia: 10.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (19.01.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-01-10 11:38:37
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-01-10 12:39:08
Odsłon: 1120
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby LBM IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/3