BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/154

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/154
Data ogłoszenia: 19.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.12.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.12.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.12.2016) [PDF]

Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (23.12.2016) [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (23.12.2016) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (30.12.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-19 15:22:11
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-19 16:23:02
Odsłon: 1188
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/154