BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych, materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBFŻ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/143

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/143
Data ogłoszenia: 17.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy do części 1 [PDF]
Wzór umowy do części 2, 3 [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (25.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.12.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (08.12.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-17 17:38:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-17 18:39:25
Odsłon: 991
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych, materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBFŻ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/143