BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZFiTR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/138

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/138
Data ogłoszenia: 21.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.10.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.10.2016) [PDF]

Formularz ofertowy - modyfikacja (25.10.2016) [PDF]
Formularz ofertowy - modyfikacja (25.10.2016) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (03.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-21 09:25:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-21 11:27:00
Odsłon: 977
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZFiTR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/138