BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/130

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/09/130
Data ogłoszenia: 13.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.09.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.09.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (19.09.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (19.09.2016) [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (19.09.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (19.09.2016) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (26.09.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (17.10.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-09-13 12:59:21
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-09-13 15:00:55
Odsłon: 1024
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/130