BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/128

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/09/128
Data ogłoszenia: 06.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części 1,2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części 3 [PDF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy [XLSX]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.09.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.09.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.09.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (13.09.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (13.09.2016) [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,4 - modyfikacja (13.09.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,4 - modyfikacja (13.09.2016) [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części 1,2,4 - modyfikacja (13.09.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (20.09.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.10.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (06.10.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-09-06 10:34:59
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-09-06 12:35:44
Odsłon: 984
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/128