BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/127

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/08/127
Data ogłoszenia: 02.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części 2 [PDF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy [XLSX]

Protokół z otwarcia ofert (13.09.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.09.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-09-02 11:07:33
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-09-02 13:08:21
Odsłon: 948
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/127