BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/126

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/08/126
Data ogłoszenia: 26.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,3,4,5 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,3,4,5 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części nr 6 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części nr 6 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]
Załącznik nr 4 – Wzór umowy do części nr 6 [PDF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy [XLSX]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.08.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (08.09.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.09.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 3 (27.09.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-08-26 14:43:49
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-08-26 16:44:48
Odsłon: 983
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/126